Automationslösningar med verktygsmaskiner

Automatiserad produktion inom detaljtillverkning med CNC-maskiner har en rad olika fördelar som innebär både kostnadsbesparingar och minskade ledtider. Inom automationslösningar från Stenbergs finns en rad olika alternativ som kan anpassas efter behov. Ett av dessa är kombinationen CNC-svarv med tillhörande robotarm. Funktioner som förprogrammering och utbildningsprogram gör att nedtiden minskas samtidigt som produktionen ökar.

Automatiserade robotceller med funktioner för att byta rundkuts gör att bemanningen i verkstaden kan minskas. Robotarna kräver inte någon djupgående kunskap då de är enkla att ställa in för alla användare. I slutändan kan man få en betydande materialbesparing samtidigt som antalet pallplatser kan frigöras till annat.

robotarmEn annan automationslösning är belgiska Robojob som kan utnyttjas för medelstora serier. Själva roboten är enkel att ställa in för ny detaljtillverkning. För operatörerna betyder automatisering av repetitivt arbete att det blir roligare att gå till jobbet eftersom tiden kan läggas på annat. Vid uppsättning av flera Robojob kan ett arbete exporteras till USB-minne och importeras direkt på en annan maskin. Det betyder att man slipper att programmera in all data för en detalj som redan finns inställd på en föregående maskin. Arbetsmetoden blir helt enkelt mer smart och digitaliserad jämfört med tidigare. Det går dessutom att nästan helt lämna Robojob ensam eftersom den har inbyggda funktioner för meddelanden. När ett arbete genomförts kan Robojob meddela operatören eller någon annan person på företaget. Vid eventuell driftfel kan samma person bli meddelad. Om ett fel inte åtgärdats inom en viss tidsram kan ytterligare en person meddelas. För att få en överblick av produktionen producerar Robojob dagliga rapporter innehållande tillverkningsvolymer och tider vid färdigställande.

För andra behov är Stenbergs verktygsmaskiner från Okuma eller YCM ett bra alternativ. De kan alltid uppgraderas med en automationslösning i efterhand. Fleroperationsmaskiner är också gångbart om mer avancerade detaljer ska tillverkas på en gång i samma process. Överlag behövs det en bestämmelse gällande vilka detaljer som ska tillverkas innan valet av maskin sker. I er verksamhet finns det sannolikt planer på att utvecklas för nya tider, och för verkstadsindustrin innebär det ökad automatisering.