Pseudovetenskap, New Age, Freds- och Kärleksrörelser: två röster emot

Hur medvetna är vi i våra val och ledarskap? VAD (eller VEM) styr dig? Många människor söker efter mening och syfte i livet och vill bidra till andra på ett Continue Reading →

Pseudoscience, New Age, Peace and Love Movements: Two Voices Counterpoint

How conscious are we in our choices and leadership? WHAT (or WHO) RULES YOU?  Many people are searching for meaning and purpose in their lives and want to contribute to others in one or another Continue Reading →

Intuitiv Kunskap

Kan vi lita på vår intuitiva kunskap? (Article in English) Vi lever i en värld som verkar vara alltmer obegriplig, och människor känner sig förvirrade och undrar vad som egentligen händer. Är Continue Reading →

Intuition knowledge

Can We Trust Our Intuitive Knowledge? (In Swedish) We are living in a world that seems to be more and more unbelievable, and people are feeling lost and wonder what is actually Continue Reading →