Om

Med ett hundraprocentigt engagemang och sin nyfikenhet på framtiden inspirerar Christer till nya unika möjligheter.

Christer har ett hundraprocentigt engagemang och är väldigt hängiven sina uppdrag. Han är mycket uppdaterad och driver sina teser på ett pedagogiskt sätt och ofta med ett emotionellt patos. Christer är en nytänkande och nyfiken person som är både övertygande och säljande – allt i kombination med hans stora ödmjukhet. Han är en stor människokännare och en varm person som man lätt får ett förtroende för. Christer ger inte upp när han får ett tufft motstånd utan får människor engagerade och aktiva genom sin positiva dialog.

Christer är lättsam, kreativ och ser helheten i en verksamhet med mål att hela tiden tillföra något nytt. Han har en stark drivkraft, lever som han lär samt är en målmedveten och initiativrik person med mycket goda branschkunskaper. Christer är snabb i tanken, flexibel med en förmåga att på olika sätt kunna entusiasmera de han arbetar med. Dessutom är han ytterst professionell, lojal till uppdraget och inspirerar när han genom sina visioner beskriver framtidens möjligheter som han hellre ser än problemen längs vägen.

Per Frykman o Karin Sandin – Ditt professionella rykte. 070-624 00 58

Christer Edman startade Creman 1987 och varumärkesskyddade namnet

Arbetade 7 år på IBM som projektledare och lösningsexpert. Dessutom som ThinkPlace Innovation Catalyst Lead (Idéverktyg för anställda) och BlueIQ Ambassador (sprida kunskap om nya verktyg till medarbetare).

Certifierad SAP Konsult 3 år som verksamhetsutvecklare och med IT Support på Ericsson. Erfarenhet som Inköpare och Logistikchef på flertal företag inom olika branscher.

IBM Business Partner. Medlem i Rotary Järfälla och Assisterande Public Image Coordinator, Zone 15

Christer är Svensk representant för ICAF (International Child Art Foundation)

Christer är ValuesOnLine facilitator och Certifierad Nätverkare

VISION

Skapa kreativa miljövänliga lösningar för barn, ungdomar, äldre, sjuka och kommande generationer.

MISSION

Samarbeta med alla kompetenta, kreativa och inspirerande människor för skapande av innovativa lösningar som gör att organisationer och individer utvecklas kontinuerligt.

VÄRDERINGAR

  • alla människor är lika mycket värda
  • all förändring börjar med oss själva
  • vi lever för att lära och hjälpa andra